Jump to content

Smagiam laiko praleidimui!

Mūsų projektas sėkmingai gyvuoja virš 8 metų, turime 7 išskirtinius serverius, pasižyminčius unikaliomis ir įdomiomis sistemomis, todėl žaidimas čia tampa smagus kiekvienam Counter-Strike 1.6 žaidėjui!Skaityti plačiau
Soundas_

ATGIMIMAS - nepraleisk progos!

Rekomenduojami pranešimai

logo.gif

Labas, Jailo tauta! 

Šiandieną papasakosiu Jums apie projekto atgimimą! Galvojat apie kokį Counter-Strike "atgimimą" gali eit kalba įpūsėjus vasaros orams?
Puikiai suprantame, jog prasidėjus vasarai virtualaus gyvenimo tempai sulėtėja, ypatingai ties žaidimais. Tačiau jie nesustoja! Naudodamiesi šia proga, o taip pat atsiradus daugiau laisvo laiko, nieko nelaukdami stengiamės užbaigti visus darytus atnaujinimus, išpildyti planus ir atverti vasaros sezoną su naujais pojūčiais.

Šiek tiek įvedant Jūs į mūsų pokyčių seką dalinuosi pagrindiniais projekto kaitos punktais:
* Nauja paslaugų sistema
* Netiesioginis susijungimas su Uzas.lt projektu, nauji serveriai: CSDM, Surf, War3FT (daugiau INFO pasirodys artimiausiu metu)
*
Antras šansas mėgstantiems peržengti taisyklių ribas - MASS UNBAN
* Umbrella Swarm prisikėlimas su Summer ULTRA XP (DAUGIAU INFO (SPAUSTI ))

 

Grįžtant prie pagrindinės šios temos naujienos, pristatau naujos paslaugų sistemos galimybes:


* Patogus naudojimas, sistemos kalbos nustatymas bei aktyvių paslaugų sąrašai, statistikos
* Paskyros - norint naudotis visom siūlomom naujovėm turėsite užsiregistruoti sistemoje

* Prisijungus matomas Jūsų balansas abiejuose mūsų projektuose (Jailas.LT ir Uzas.LT)
* Pildant balansą Jūsų išleisti pinigai fiksuojami ir kaupiami paramos bonusai, tai mūsų kuklus "AČIŪ" už buvimą su mumis ir projekto palaikymą 😉
* Nestandartiniai pildymo bonusai - konkursų metu suteiktas terminuotas bonusas balanso pildymui.
* Pildydami balansą viename mūsų projekte, gaunate 25proc. išleistos sumos į antrąjį!
* Paslaugų valdymas - suteiktos galimybės keisti turimų privilegijų saugojimo tipą (iš IP į nick/SID ir atvirkščiai) bei atsisakyti paslaugos susigrąžinant dalį (75proc.) išleistos sumos!
* Paslaugų aktyvavimas ant IP arba NICK/SID su slaptažodžiu!
* Naujų paslaugų tipai - JailBreak taškų, Umbrella Swarm/DeathRun/Surf XP bei prestižų užsakymas, nick apsaugojimas slaptažodžiu.
* Loterijos sistema - automatiškos loterijos, pagrindinė iš jų vyksta surinkus 10 loterijos bilietų (vieno bilieto įprasta kaina 1€), kuomet iš dalyvių automatiškai išrenkamas vienas laimėtojas, kuriam atitenka 80% loterijoje surinktų pinigų!
Loterijos bilietai taip pat bus dalinami konkursų metu!

* Lengvesnis prizų atsiėmimas iš statistikos restartų - patekus į TOP5 artėjant prie mėnesio pabaigos serveryje būsite informuotas apie rekomendaciją įvesti/išsaugoti Jūsų paslaugų sistemos unikalų ID, ko pasekoje atitinkamas pinigų kiekis Jūsų balanse pasirodys IŠKART PO STATISTIKOS RESTARTO.
* Įprasto unban kaina 1€, amžino bano nusiėmimo - 2€.
* Kuponų sistema - galėsit pasiimti savo prizus įvesdami Administracijos suteikiamus (konkursų ir pnš. atvejais) kuponų kodus.

Be to, norėčiau nuoširdžiai padėkoti VISIEMS žaidėjams, be Jūsų šis projektas negyvuotų, MILŽINIŠKAS AČIŪ, kad renkatės smagiai praleisti laiką būtent pas mus. 🙂

  • Patinka 14
  • Ačiū 2
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/8/2019 at 5:58 PM, Pathan Bhai said:

Hi Soundas_ Can U Post This In English :D 

you could've just used google translate, but here's a more accurate translation i guess. had too much free time on my hands lol

 

Greetings to all the people of Jailas!

Today I'll tell you all about the rebirth of this community. You're probably wondering: what kind of Counter-Strike 1.6 'rebirth' can happen in the middle of the summer? We fully comprehend that the virtual world (especially the one concerning games) slows down once summer comes up. Although it does not halt! Making use of this situation (and the free time) at hand, without any delay, we began finishing up all on-going projects, realizing our goals and opening up the gates to the summer season with new adventures ahead.

Giving a slight introduction to the chain of events, here's a few of the major changes we've made:
* New service system;
* Indirect merge with Uzas.lt, new servers: csdm, surf, war3ft (more info will be presented in the near future);
* A new beginning for rule-breakers - mass unban;
* The revival of umbrella swarm with Summer ULTRA XP (MORE INFO (CLICK))

Moving back to the main topic of this thread, here's a list of features the new service system is capable of:

* User-friendly UI, the ability to: change the system language, view active purchases and statistics
* Profiles - in order to fully experience the new system, you'll have to register on it


* Once logged in, you'll be able to view your money balance on both projects (uzas.lt and jailas.lt)
* By increasing your balance, the money you spend is kept track of and translated into perks. It's our humble way of showing our gratitude for sticking by and supporting us;
* One of the aforementioned perks include a limited-time offer to get more credits in your balance for less money spent;
* By purchasing credits in one project, you get 25% of the money spent in the second one;
* Service management - added the ability to change the service saving method (from IP to nick/SID and vice versa) and cancel an active service (the refund includes 75% of the money spent);
* Service activation on IP or NICK/SID with a password!
* New services - the ability to: purchase JailBreak points, Umbrella Swarm/Deathrun/Surf XP and prestiges, and secure your nick with a password.
* Lottery system - automatic lotteries, the main of which happens when at least 10 lottery tickets are submitted (the usual price of one ticket is 1€), when a winner, which gets 80% of the winnings, is automatically selected from the participants!
Lottery tickets will also be given out during contests!

* Easier retrieval of prizes after statistics restarts - if you're in top5 nearing the end of a month, you'll be notified (on a server) to input/save your unique service system ID; by doing so, the reward will be instantaneously transferred to your balance after the statistics reset.
* The price of a regular unban is 1€, whereas the price of a permanent one is 2€.
* Coupon system - you'll be able to retrieve your prizes by inputting copoun codes provided (during contests, etc.) by the administration.

By the way, I'd like to sincerely thank ALL the players, without you this community wouldn't be alive, HUGE THANKYOU for choosing to have a fun time precisely here.

Redaguota nario Memories
  • Patinka 5
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Modė :)~ said:

Memories sako neturiu ka veikt. Eik mokytis Lietuviu :D

Dieve mano, ne, jau geriau į sieną 24/7 žiūrėčiau

  • Patinka 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


Mūsų projektas rekomenduoja

×